Oplatí sa tepelné čerpadlo ? Výhody a nevýhody tepelného čerpadla

Prečo sa oplatí tepelné čerpadlo ?

Tepelné čerpadlo sa oplatí preto, že je to efektívny spôsob vykurovania a chladenia budov. Tepelné čerpadlo využíva teplo z okolitého prostredia, ako je napríklad vzduch, zem alebo voda, na vykurovanie budovy. Týmto spôsobom môže tepelné čerpadlo výrazne znížiť náklady na vykurovanie a chladenie budovy. Navyše, tepelné čerpadlo môže byť tiež integrované do systému solárnych panelov, čím sa ešte viac zvyšuje jeho efektívnosť a šetrnosť k životnému prostrediu.

1.zníži náklady na vykurovanie a chladenie budovy, a to aj o 50-70% v porovnaní s konvenčnými spôsobmi vykurovania.

  1. Efektívnosť: Tepelné čerpadlo je veľmi efektívne, pretože využíva teplo, ktoré by inak bolo stratené. Pri vykurovaní, tepelné čerpadlo pracuje s vysokou účinnosťou, ktorá sa pohybuje okolo 400-600% (v závislosti od typu a modelu), čo znamená, že pre každý jeden watt elektriny, ktorý spotrebuje, vyprodukuje 4 až 6 wattov tepla.
  2. Šetrnosť k životnému prostrediu: Tepelné čerpadlá sú šetrné k životnému prostrediu, pretože nevyužívajú fosílne palivá na vykurovanie a chladenie budov.
  3. Flexibilita: Tepelné čerpadlo môže byť integrované do systému solárnych panelov, čím sa ešte viac zvyšuje jeho efektívnosť a šetrnosť k životnému prostrediu.
  4. Dlhá životnosť: Tepelné čerpadlá sú dlhotrvajúce a môžu fungovať až 20-25 rokov bez potreby opravy.
  5. Spokojnosť zákazníka: Tepelné čerpadlo poskytuje komfortné teplo a chladenie v budove po celý rok s minimálnymi nákladmi na údržbu.
  6. Možnosť chladenia: Tepelné čerpadlá tiež poskytujú možnosť chladenia budovy v lete.
  7. Možnosť kombinácie s inými zdrojmi tepla: Tepelné čerpadlo môže byť kombinované s kotlom na pevné palivo alebo plynovým kotlom, čo poskytuje ešte väčšiu flexibilitu a úsporu nákladov.

Tepelné čerpadlá majú aj niekoľko nevýhod:

  1. Vysoké počiatočné náklady: Tepelné čerpadlo môže byť drahšie ako iné spôsoby vykurovania vrátane konvenčných plynových kotlov.
  2. Závislosť od vonkajších teplôt: Vzduchové tepelné čerpadlá sú závislé od vonkajších teplôt, čo môže spôsobiť nižšiu účinnosť v chladnom počasí.
  3. Závislosť na elektrickej energii: Tepelné čerpadlo je závislé na elektrickej energii na svoj chod, čo znamená, že v prípade výpadku elektrickej energie, tepelné čerpadlo nebude fungovať.