INFRAKÚRENIE — JEHO VÝHODY A NEVÝHODY

– ČO JE TO INFRAKÚRENIE Infrakúrenie používa na prenos tepla infračervené žiarenie. Pri tomto spôsobe vykurovania nedochádza k ohrievaniu vzduchu ale okolitých predmetov. Dochádza tak k otepľovaniu